הלוואות לעסקים בערבות מדינה 2021

הלוואות לעסקים בערבות מדינה 2021

מגזר העסקים בישראל מקבל פוש כלכלי בדמות הרחבה משמעותית של הסיוע לעסקים במשק באמצעות הקרן בערבות מדינת ישראל. כך תוכלו לקבל הלוואות לעסקים בערבות מדינה 2021 כל התנאים והאפשרויות .

הלוואות לעסקים בערבות מדינה 2021

הלוואות לעסקים בערבות מדינה 2021

המדינה מרחיבה את ההלוואות לעסקים באמצעות קרן הערבות

לאור ההשפעה המתמשכת של המגבלות הכלכליות על פעילות העסקים הקטנים במשק גיבש החשב הכללי, בהתאם להנחיית שר האוצר, הקלות משמעותיות בפעילותה של הקרן במטרה להרחיב ולהעמיק את יכולתם של העסקים לקבל הלוואות מהקרן. בהתאם למדיניות שר האוצר גיבש החשב הכללי שורה של הקלות נוספות בפעילותה של הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, וזאת בצל הימשכותה של אי הוודאות העסקית הנובעת מהשפעות התפשטותו של נגיף הקורונה על המשק.

השינויים של החשב הכללי אמורים להקל על בעלי עסקים לקבל הלוואה

החשב הכללי החליט היום על שורה של שינויים בפעילות קרנות אשראי לעסקים קטנים להארכת והעמקת יכולתם  עצמאים ועסקים נוספים לקבל הלוואות. אלו יינתנו למגזר העסקי בתנאים משופרים.  גם תהליך קבלת הלוואה בערבות מדינה יהיה פשוט ונגיש. שורת צעדים אלו נועדה לסייע בהתמודדות עם הירידה בפעילותם העסקית כתוצאה ממשבר הקורונה.

  • במסגרת זו שונו משמעותית תנאי הסף הנדרשים
  • עסקים להגיש בקשות לקבלת הלוואה מהקרן אם יציגו ירידה מינימלית של 25% בלבד מהמחזור
  • הירידה יכולה להיות באחד הרבעונים ביחס לרבעון המקביל אשתקד
  • במסגרת המסלול המוגבר המאפשר ערבות מדינה של 95% להלוואה בודדת.
  • הוכפלה מגבלת ההלוואות לעסקים חדשים ביחס להוצאות
  • יחס ההלוואות ביחס להוצאות עד 500 אלף שקל או 16% מהיקף ההוצאות, לפי הנמוך.
  • הלוואות שוטפות מהקרן סכום נוסף של עד 20% מתשלומי ההלוואות הקיימות במהלך שנת 2021

האם ניתן לקבל הלוואה מהמדינה על מנת למחזר הלוואות קיימות ?

לאפשר את העמדת ההלוואות הנוספות להחזר תשלומים כאמור.

לצד ההלוואות שמועמדות לעסקים מהקרן לצורך פעילותם השוטפת. לכן הוחלט במקביל להגדיל גם את היקף ההלוואה לעסקים מהקרן, עד לשיעור של 40% ממחזור המכירות, לעומת 30% שיכולים העסקים לקבל במסגרת התנאים הקיימים.

הכסף על השולחן בכמה גדלה פעילות קרנות בעברות מדינה

פעילות הקרנות לעסקים הוגדלה לסכום חסר תקדים של כ-40.3 מיליארד שקל, תוך פתיחת מסלול ייעודי לעסקים בסיכון גבוה והותאמה במהלך המשבר במטרה לתת מענה מיידי ורלוונטי לצרכיהם של העסקים הקטנים והבינוניים במשק בתקופה מאתגרת זו.

מתחילת פעילותה של הקרן אושרו כ-61 אלף בקשות בסכום כולל למעלה מ-23 מיליארד שקל, מתוכם כ- 57 אלף הלוואות אושרו במסלול הכללי, בסכום ממוצע של כ- 340 אלש"ח להלוואה, ובהיקף כולל של כ-19.4 מיליארד שקל. מדובר בהיקפי סיוע גבוהים שאפשרו למערכת הבנקאית והחוץ בנקאית לתת מענה מימוני רחב לעסקים הזעירים.

לצד מימון הקטנים והבינוניים במשק ולהגדיל את היקפי האשראי הכוללים שהועמדו לאותם עסקים גם ביחס לשנה קודמת.

חדשות IT טכנולוגיה ופיננסים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.