משרד התקשורת קנס הוט עיצום כספי בסך של כ- 6 מיליון

משרד התקשורת קנס הוט עיצום כספי בסך של כ- 6 מיליון

משרד התקשורת הודיע לחברת הוט טלקום על כוונה להטלת עיצום כספי בסך של כ- 6 מיליון שקל. הסיבה, בהודעת משרד התקשורת, החברה לא קיימה כנדרש את הוראות רפורמת “השוק הסיטונאי”. הערימה קשיים על ספקי אינטרנט ללא תשתית לחכור מקטעי תשתית ולשווקם לצרכנים. משרד התקשורת קנס הוט כל הפרטים.

הסבר על השוק הסיטונאי של ענף האינטרנט המהיר בישראל 

רפורמת השוק הסיטונאי אפשרה התפתחות תחרות במגזרים שונים והיא מהווה אחת מהרפורמות המשמעותיות ביותר בשוק התקשורת בשנים האחרונות. מטרת הרפורמה היא לאפשר:

  • תחרות בתחום התשתיות הנייחות ובאמצעותה, ספקי שירות חסרי תשתית נייחת בפרישה רחבה
  • הספקים יוכלו לחכור מקטעי תשתית מבעלי התשתית- חברת בזק או הוט, ולשווק על בסיסם שירותים לצרכן
  • הסביבה העסקית החדשה תאפשר להתגבר על החסמים הקיימים בפרישת תשתית ולייצר מגרש משחקים מאוזן שיאפשר להם להתחרות.

משרד התקשורת- הוט לא אפשרה לספקיות להנהיג שוק סיטונאי

על פי החלטת שר התקשורת מנובמבר 2014 בנושא אסדרת השירותים הסיטונאיים, היה על הוט טלקום להתחיל ולאפשר את פעילות השוק הסיטונאי על גבי הרשת שלה החל ממאי 2015. בפועל, ואף לאחר שנקבעו תעריפים מפוקחים לשירותים במהלך שנת 2017, הוט החלה באספקת השירות רק במהלך שנת 2018, וגם לאחר שהחלה, התגלו קשיים שלא אפשרו לספקיות השירות לספק שירותים באורח תקין לצרכנים.

במסגרת הליך הפיקוח מצא המשרד כי :

  1. התנהלות הוט טלקום לא אפשרה פעילות שוק סיטונאי תקינה על גבי הרשת
  2. ההפרה שלה הביאה הלכה למעשה להדרת המתחרות מהרשת שלה ולמניעת התפתחות התחרות.

המשרד רואה בחומרה התנהלות מסוג זה ולכן הודיע לחברה על כוונתו להטיל עליה עיצום כספי בסך של כ- 6 מיליון שקל , וזאת בכפוף לשימוע.

איך נקבע גובה הקנס להוט 

גובה העיצום הכספי נקבע בין היתר בהתאם להיקף הפגיעה התחרותית, התועלת שצמחה להוט טלקום, משך ההפרה, שיעור המנויים שנחשף אליה ופרמטרים נוספים בהתאם לאמות המידה הקבועות בעניין זה.
במסגרת זו המשרד סבור כי הפגיעה התחרותית אינה מסתכמת בהיעדר מעבר מנויים לשוק סיטונאי, אלא בפגיעה לטווח ארוך שיש לה אף השלכות על פיתוח רשתות מתקדמות של המתחרים, הנתפסות כמנוע צמיחה למשק שהתועלת הציבורית בצדם רבה ומגוונת.

משרד התקשורת ימשיך לפעול למען הגברת התחרות בכל ענפי התקשורת, ולצד זה במקרים שבהם חברות התקשורת מפירות את הוראות החוק המשרד יפעל בכל הכלים העומדים לרשותו לטיפול בהפרות.

מנכ”לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין:
“השוק הסיטונאי הינו אבן יסוד של התחרות בשוק התקשורת ואנו רואים בחומרה כל ניסיון של שחקני התשתית להקשות, לעכב או להפלות לרעה ספקיות אינטרנט המבקשות לעשות בו שימוש.
אנו נפעל בנחישות לסכל כל ניסיון להערים קשיים על ספקיות האינטרנט בעת תהליך החיבור ללקוח – נסיונות אלו אינם מאפשרים לחולל תחרות בריאה בשוק התקשורת״.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *